รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
0C00001L0D KrungsriAsset S000011785 KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.7523
34.62
0C00001S64 EASTSPRING F00000VICD TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
20.4640
21.09
0C00001RAE SCBAM F00000QJNM SCBNK225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
29.9879
19.48
0C00001RAE SCBAM F00000ZGOX SCBROBOA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
17.7808
19.15
0C00001RAE SCBAM S000010769 SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.3949
15.94
0C00001RJ1 KKPAM S000010823 KKP GNP-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.9647
14.76
0C00001RAE SCBAM F00000MTPA SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.3247
14.00
0C00001S64 EASTSPRING F00000LYS1 TMBGOLDS กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
13.3230
11.74
0C00001L0D KrungsriAsset F00000UP1Q KFHEUROP-A กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
21.4620
10.81
0C00001OY7 KAsset S000016588 K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
12.3633
9.95
0C00001RJ1 KKPAM F00000MT00 KKP SG-AA กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
15.7996
8.69
0C00001LQT PRINCIPAL S000016699 PRINCIPAL APDI-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.9846
7.36
0C00001L0D KrungsriAsset S000012216 KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.3670
7.25
0C00001L0D KrungsriAsset S000010552 KFAINCOM-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.8818
6.57
0C00001L0D KrungsriAsset S000010798 KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
9.1156
6.12
0C00001L0D KrungsriAsset F00000WI50 KFCINCOM-A กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
11.4013
5.80
0C00001RAE SCBAM F00000XAZT SCBEUSM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.3112
5.78
0C00001RAE SCBAM S000010433 SCBWINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.7542
5.59
0C00001S64 EASTSPRING F00000X9QD TMBGINCOME กองทุนเปิดทหารไทย Global Income FIFFIX
FIFFIX
ไม่จ่ายปันผล
11.6192
3.57
0C00001RAE SCBAM S000016678 SCBCIO(A) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า) MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
9.9487
3.14
0C00001RAE SCBAM S000010644 SCBFINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX
FIFFIX
ไม่จ่ายปันผล
9.5457
2.77
0C00001RAE SCBAM F00000JZ7M SCBFP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) FIXMTB
FIXMT
ไม่จ่ายปันผล
13.3138
2.22
0C0000A4C1 UOBAM F00000UDYZ UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.8441
2.10
0C00001S64 EASTSPRING F00000UNZ7 TMBAGLF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.7584
2.00
0C00001RAE SCBAM F00000ORU1 SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I MMF
MMF
ไม่จ่ายปันผล
11.5950
1.86
0C00001RAE SCBAM S000011208 SCBSMART2A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ชนิดสะสมมูลค่า MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
9.9277
-3.64
0C00001OY7 KAsset S000011751 K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.3138
-5.61
0C00001S64 EASTSPRING F00000O3V5 TMBAALF กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
12.0257
-7.51
0C00001RAE SCBAM F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
12.2890
-9.51
0C00001L0D KrungsriAsset S000010606 KFACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.0464
-10.11
0C00001Q9P ONEAM S000010689 1AMSET50-RU กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
53.8022
-10.25
0C00001S64 EASTSPRING F000000QSX TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
86.2335
-11.23
0C00001LQT PRINCIPAL F00000TGCU PRINCIPAL iDIV-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
17.1477
-11.91
0C00001OY7 KAsset F00000ZKGW K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
35.7755
-12.84
0C00001RAE SCBAM F00000YZGG SCBSEA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
11.0839
-13.50
0C00001LQT PRINCIPAL F00000TUXV PRINCIPAL iPROP-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม PROP
PROP
จ่ายปันผล
14.1778
-13.60
0C00001RAE SCBAM S000011118 SCBPINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
9.2169
-14.56
  จำนวนกองทุน : 37
1