รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
0C0000A4C1 UOBAM F000000RNY UOBSMG กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
72.8390
2.79
0C00001S64 TMBAM F000000QSX TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
96.0776
2.45
0C00001OY7 KAsset F00000ZKGW K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
41.4695
1.39
0C00001Q9P ONEAM S000010689 1AMSET50-RU กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ว EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
58.0091
0.77
0C00001RAE SCBAM F00000ORU1 SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I MMF
MMF
ไม่จ่ายปันผล
11.3036
0.26
0C00001S64 TMBAM F00000O3V5 TMBAALF กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
13.0301
-0.51
0C0000A4C1 UOBAM F000000RG6 TFIF กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ FIXMTB
FIXMT
ไม่จ่ายปันผล
13.6987
-0.55
0C00001S64 TMBAM F00000LYS1 TMBGOLDS กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.6408
-0.79
0C00001RAE SCBAM F00000JZ7M SCBFP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) FIXMTB
FIXMT
ไม่จ่ายปันผล
12.7943
-1.00
0C00001LQT PRINCIPAL F00000TGCU PRINCIPAL iDIV-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
18.1111
-1.25
0C00001RAE SCBAM F00000YZGG SCBSEA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
12.7723
-1.86
0C00001RAE SCBAM S000011208 SCBSMART2A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ชนิดสะสมมูลค่า MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
10.2184
-2.64
0C00001RAE SCBAM S000011118 SCBPINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า FOF
FOF
ไม่จ่ายปันผล
10.8841
-6.24
0C00001RAE SCBAM F00000QJNM SCBNK225 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.9570
-6.59
0C00001LQT PRINCIPAL F00000TUXV PRINCIPAL iPROP-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม FOF
FOF
จ่ายปันผล
17.0626
-6.93
0C00001RAE SCBAM F00000V93X SCBMSE กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
15.3064
-7.58
0C00001S64 TMBAM F00000X9QD TMBGINCOME กองทุนเปิดทหารไทย Global Income FIFFIX
FIFFIX
ไม่จ่ายปันผล
11.1207
-9.56
0C00001RJ1 KKPAM F00000MT00 KKP SG-AA กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ชนิดทั่วไป MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
14.5174
-9.74
0C00001L0D KrungsriAsset S000012216 KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
12.1387
-10.06
0C00001L0D KrungsriAsset F00000WI50 KF-CINCOME กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.7523
-10.53
0C00001L0D KrungsriAsset S000010552 KFAINCOM-A กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
10.9068
-12.18
0C00001RAE SCBAM S000010433 SCBWINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
10.1675
-12.75
0C00001RAE SCBAM S000010644 SCBFINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX
FIFFIX
ไม่จ่ายปันผล
9.6473
-13.89
0C0000A4C1 UOBAM F00000UDYZ UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.1658
-16.80
0C00001S64 TMBAM F00000UNZ7 TMBAGLF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.9857
-18.38
0C00001L0D KrungsriAsset S000010798 KFVIET-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
9.9148
-20.95
0C00001S64 TMBAM F00000VICD TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
16.2682
-22.08
0C00001RJ1 KKPAM S000010823 KKP GNP-H กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.8637
-23.00
0C00001L0D KrungsriAsset S000010606 KFACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
10.2546
-24.22
0C00001L0D KrungsriAsset F00000UP1Q KFHEUROP-A กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.8292
-24.89
0C00001RAE SCBAM F00000XAZT SCBEUSM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.3301
-27.17
0C00001OY7 KAsset S000011751 K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.8994
-29.93
0C00001RAE SCBAM F00000ZGOX SCBROBOA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
11.7698
-30.13
0C00001L0D KrungsriAsset S000011785 KFHTECH-A กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.7563
-37.47
0C00001OY7 KAsset S000016588 K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX
FIFMIX
ไม่จ่ายปันผล
11.0378
-
0C00001LQT PRINCIPAL S000016699 PRINCIPAL APDI-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.7206
-
  จำนวนกองทุน : 36
1