รายละเอียดกองทุน
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
แสดง
เรียงลำดับตาม
ชื่อกองทุน ประเภทกองทุนนโยบาย
จ่ายปันผล
NAV ล่าสุด ผลตอบแทน
ย้อนหลัง 1 ปี (%)
0C00001KVS ASSETFUND S000010514 ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
9.4429
17.64
0C00001S64 EASTSPRING F00000VICD TMBGQG กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
19.5410
17.01
0C00001RAE SCBAM S000010769 SCBLEQA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.5928
15.60
0C00001L0D KrungsriAsset S000012216 KFGBRAND-A กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
13.6564
11.69
0C00001RAE SCBAM F00000MTPA SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
10.0390
6.11
0C00001S64 EASTSPRING F00000LYS1 TMBGOLDS กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ GOLD
GOLD
ไม่จ่ายปันผล
11.8848
4.66
0C0000A4C1 UOBAM F00000UDYZ UOBSHC กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
15.5670
4.23
0C00001S64 EASTSPRING F00000X9QD TMBGINCOME กองทุนเปิดทหารไทย Global Income FIFFIX
FIFFIX
ไม่จ่ายปันผล
11.5267
2.74
0C00001RAE SCBAM F00000JZ7M SCBFP กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) FIXMTB
FIXMT
ไม่จ่ายปันผล
13.2327
2.11
0C00001LQT PRINCIPAL F00000TIOM PRINCIPAL iFIXED-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม FIXMTB
FIXMT
ไม่จ่ายปันผล
12.6983
2.09
0C00001LQT PRINCIPAL F00000VDOP PRINCIPAL DPLUS-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIXSTB
FIXST
ไม่จ่ายปันผล
11.2039
1.94
0C00001S64 EASTSPRING F000002JUY TMBMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี MMF
MMF
ไม่จ่ายปันผล
22.5416
1.63
0C00001RAE SCBAM F00000ORU1 SCBTMFPLUS-I กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I MMF
MMF
ไม่จ่ายปันผล
11.5226
1.60
0C0000A4C1 UOBAM F00000LYS2 UOBID กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี FIXSTB
FIXST
ไม่จ่ายปันผล
12.1087
1.53
0C000021FE abrdn F000000QWL ABV กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู MIXFLEX
MIXFLEX
ไม่จ่ายปันผล
35.5118
-0.44
0C00001RAE SCBAM F00000XAZT SCBEUSM กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
14.5383
-0.69
0C00001LQT PRINCIPAL S000016699 PRINCIPAL APDI-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม) FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
17.6264
-3.35
0C00001OY7 KAsset S000011751 K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
18.0050
-3.52
0C000021FE abrdn F000000QWM ABSM กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดสะสมมูลค่า EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
54.8490
-5.24
0C00001S64 EASTSPRING F00000O3V5 TMBAALF กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว MIXBAL
MIXBAL
ไม่จ่ายปันผล
12.3929
-7.26
0C00001S64 EASTSPRING F00000UNZ7 TMBAGLF กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
11.7492
-10.38
0C00001LQT PRINCIPAL F00000TGCU PRINCIPAL iDIV-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
18.0122
-10.91
0C00001Q9P ONEAM S000010689 1AMSET50-RU กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
55.5128
-11.25
0C000021FE abrdn F000000QU8 ABG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
94.9759
-12.28
0C00001S64 EASTSPRING F000000QSX TMB50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
88.9033
-12.65
0C00001LQT PRINCIPAL F00000TUXV PRINCIPAL iPROP-C กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม PROP
PROP
จ่ายปันผล
15.2232
-13.60
0C00001RAE SCBAM S000011118 SCBPINA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) PROP
PROP
ไม่จ่ายปันผล
9.9124
-14.56
0C00001OY7 KAsset F00000ZKGW K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า EQF
EQF
ไม่จ่ายปันผล
37.3898
-14.70
0C00001L0D KrungsriAsset S000010606 KFACHINA-A กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.1037
-23.10
0C00001KVS ASSETFUND S000011306 ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ
FIFEQ
ไม่จ่ายปันผล
7.4315
-31.90
  จำนวนกองทุน : 30
1